Publieksprijs 2019: ENCQ
Artiestenprijs 2019: OLIVIER MARCOVICH

Expo Cube - Carte de Visite
Expo Carte de Visite
Ville de Bxl

Exposition collective d'artistes bruxellois

Collectieve tentoonstelling van brusselse kunstenaars

Vanderborght
50 Schildknaapstraat
1000 Brussel

8 + 9 + 10 / 02 / 2019

Een initiatief van het Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel