Carte de Visite | ARTopenKUNST 2018

| Herneem een eerder opgeslagen formulier
Opslaan

Vul hier uw e-mailadres in en kies een wachtwoord om uw gegevens op te slaan.

Deze oproep tot kandidaatstelling richt zich uitsluitend tot beeldende kunstenaars ouder dan 18 jaar die wonen op het grondgebied van de Stad Brussel; gemeentes met postcodes 1000, 1020, 1120 en 1130 en/of er hun atelier hebben. De Stad Brussel is slechts één van de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest.


Omwille van de beschikbaarheid van ruimte is het aantal artiesten beperkt tot 280. Naast dit aantal wordt een wachtlijst opgericht.  Volgens de mogelijke annuleringen zullen wij contact opnemen met de artiesten in hun volgorde van inschrijving.


Een kunstenaarscollectief schrijft zich in onder één enkele naam. In dat geval wordt gevraagd slechts één inschrijvingsformulier in te vullen en in de rubriek "collectief" het aantal deelnemers weer te geven en hun namen te vermelden.

A] Algemene voorwaarden

De deelname aan dit evenement is gratis. De organisatie draagt alle kosten die te maken hebben met het afsluiten van de opmaak en druk van visitekaartjes, de uitwerking van de communicatie van het evenement, de verzekering (de organisatie zorgt niet voor een transportverzekering).


Elke kunstenaar kan maximum 3 werken tentoonstellen (foto, video, schilderij, tekening, beeldhouwwerk, ets, installatie,... ). De grootte en het formaat van het werk worden niet opgelegd. De kunstenaar moet deze gegevens wel opgeven bij inschrijving zodat de organisator de ruimte kan bepalen die aan elke kunstenaar ter beschikking wordt gesteld.


Indien het kunstwerk is samengesteld uit diverse elementen, zoals bij installaties of veelluiken (tweeluik, drieluik,... ), moet het duidelijk herkenbaar zijn als een coherent geheel. De organisator behoudt zich het recht voor om met de kunstenaar de grootte van de gevraagde ruimte te bepalen.


Als de kunstenaar een in-situ creatie of installatie voorstelt, wordt er een afspraak aangevraagd voor de installatie ter plaatse. Voor deze afspraak moet een planning en een implementatieplan aan de organisator worden verstuurd. In het geval van onmogelijkheid om het initiële werk te realiseren, zal de organisator een alternatief plan onderhandelen met de kunstenaar.


De opbouw zal plaatsvinden van maandag 05/02 tot woensdag 07/02/2018 van 09u00 tot en met 17u00 volgens een timing die tijdig aan de kunstenaar zal worden meegedeeld. De locaties zullen in omgekeerd alfabetische volgorde van de namen worden toegewezen van Z > A. De organisator behoudt zich het recht voor om de volgorde van montage te wijzigen. De kunstenaar moet aanwezig zijn op de voorziene datum en het voorziene  uur , zo niet zal het werk niet worden tentoongesteld.


De tentoonstellingsruimte is niet toegankelijk voor kunstenaars en het publiek buiten de opbouwuren en van woensdag 07/02 vanaf 18 uur tot vrijdag 09/02 om 16u30 uur. De afbouw vindt plaats vanaf de sluiting van de tentoonstelling, op zondag 11/02 op 18u00, en tevens op maandag 12/02, van 9 tot 17 uur.


Tijdens de afbouw zal de kunstenaar de nagels of andere haaksystemen moeten verwijderen.


B] Vertrouwelijke informatie

De volgende informatie wordt niet publiek gemaakt, maar enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.Adres (woonplaats)


Adres (atelier)C] Publieke informatie

De inlichtingen die u hieronder verschaft, worden gepubliceerd en gebruikt voor de diverse communicatiedragers voor dit evenement (visitekaartje, presentatiefiche, website, ... ).


(bijvoorbeeld Jean DUPONT of MAGRITTE of ...)Vistekaartje
cdv
Deze manier van voorstellen is puur informatief. De organisator kan verandering in de opstelling aanbrengen in functie van de vereisten.

Recto :

(Resolutie 300 dpi).

Verso :
Schrijf op het kaartje de informatie die u op uw visitekaartje wil plaatsen.Presentatiefiche
Op de website van de tentoonstelling wordt voor elke kunstenaar een fiche aangemaakt om hem of haar  voor te stellen. Diezelfde fiche zal tijdens de tentoonstelling naast uw werken worden aangebracht.
Gelieve de tekst op te geven die u op die voorstellingsfiche wil laten zetten (maximum 350 tekens, spaties inbegrepen). Wij zorgen voor de Franse vertaling.
Kunstwerken 

Elke kunstenaar stelt maximall 3 werken tentoon.

In 300 dpiNuttige info voor de opbouw van de tentoonstelling


cm

cm

Kg
Als het een driedimensionaal werk (Beeldhouwkunst , installatie) of een projectie/video betreft


Als U een extra kunstwerk wilt tonen click op "Kunstwerk toevoegen"

Als U geen kunstwerk wilt tonen, click op "Verzend het formulier"

Heeft u hulp nodig?