Carte de Visite | ARTopenKUNST 2020

| Open een eerder opgeslagen formulier
Opslaan

Vul hier uw e-mailadres in en kies een wachtwoord om uw gegevens op te slaan.

Deze oproep tot kandidaatstelling richt zich uitsluitend tot beeldende kunstenaars die ouder zijn dan 18 jaar en die op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000, 1020, 1120 en 1130) wonen en/of er hun atelier hebben. De Stad Brussel is slechts één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Het aantal exposanten is beperkt tot 280 in verband met de beschikbare ruimte. Wordt dit aantal overschreden, dan wordt er een wachtlijst opgesteld en nemen we contact op met de kunstenaars in volgorde van inschrijving naargelang er plaatsen vrijkomen.


Een kunstenaarscollectief schrijft zich in onder één naam. In dat geval wordt gevraagd om slechts één inschrijvingsformulier in te vullen en in de rubriek "collectief" het aantal deelnemers op te geven en hun namen te vermelden.

A] Algemene voorwaarden

Deelname aan dit evenement is volledig gratis. De organisatie draagt alle kosten die te maken hebben met de opmaak en druk van visitekaartjes, de uitwerking van de communicatie van het evenement, het aangaan van een verzekering (de organisatie staat evenwel niet in voor het verzekeren van het transport) enz.


Iedere kunstenaar kan maximaal 3 werken (foto, video, schilderij, tekening, beeldhouwwerk, ets, installatie enz.) tentoonstellen. Er worden geen beperkingen opgelegd qua grootte en formaat van het werk. De kunstenaar moet deze gegevens wel opgeven bij inschrijving zodat de organisator de ruimte kan bepalen die ter beschikking wordt gesteld  (6 meter maximaal). De organisator behoudt zich het recht voor om de omvang van de gevraagde ruimte met de kunstenaar te bespreken.


Indien het werk uit verschillende elementen bestaat, zoals bij installaties of veelluiken (tweeluik, drieluik,... ), moet het duidelijk als samenhangend geheel herkenbaar zijn.


Het is verboden dubbelzijdige kleefpapier, verf of andere onuitwisbare sporen op de muren aan te brengen.


Indien de kunstenaar een in situ creatie of installatie voorstelt, zal voor de opbouw een afspraak ter plaatse worden gevraagd. Na die afspraak worden een opbouwschema en een inrichtingsplan aan de organisator voorgelegd. Als het niet mogelijk is om het eerste werk te realiseren, onderhandelt de organisator met de kunstenaar over een alternatief plan.


De kunstenaar die een driedimensionaal werk tentoonstelt, moet een doeltreffende bescherming aanbrengen (palen, touw,...). De kunstenaar zal een schema van zijn beschermde werk voorleggen. Indien het werk op de grond wordt geplaatst, moet de kunstenaar een verklaring ondertekenen waarin hij/zij de organisator ontslaat van enige aansprakelijkheid in geval van beschadiging van het werk en waarin hij/zij afziet van de tenlasteneming van het werk door de verzekering.


Elektriciteit is alleen beschikbaar voor kunstenaars die projecties, video-installaties of plastische installaties voorstellen waarvoor elektriciteit essentieel is. Het is niet toegestaan om spots voor de werken aan te brengen. De organisatie behoudt zich het recht voor om geen elektriciteit ter beschikking te stellen van de kunstenaar. Bij twijfel neemt de kunstenaar contact op met de organisator.


De opbouw zal plaatsvinden van maandag 03/02/2020 tot woensdag 05/02/2020 van 9u00 tot 16u00 volgens een timing die tijdig aan de kunstenaar zal worden meegedeeld. De ophanging gebeurt in alfabetische volgorde (van A tot Z). De organisator behoudt zich het recht voor om de volgorde van ophanging te wijzigen. De kunstenaar dient regelingen te treffen om zijn werken tijdens de geplande data te komen ophangen. Doet hij/zij dat niet, dan kunnen de werken niet worden tentoongesteld.


De kunstenaar moet hier volledig zelf voor instaan en eigen materiaal meebrengen om de werken aan de drager te bevestigen. Als het werk op een sokkel moet worden geplaatst, moeten de kunstenaars die zelf aanleveren (we beschikken niet over “vitrines”/uitstalramen noch tafels). Wij stellen geen materiaal of gereedschap ter beschikking voor het ophangen en opnieuw losmaken van de werken.


De ruimte zal volledig gesloten zijn voor kunstenaars en het publiek buiten de opbouwperiodes van woensdag 05/02/2020 vanaf 17u00 tot vrijdag 07/02/2020 tot 16u30. De afbouw vindt plaats vanaf de sluiting van de tentoonstelling op zondag 09/02/2020 om 18u00 en tevens op maandag 10/02/2020 van 9u00 tot 17u00.


Tijdens de afbouw moet de kunstenaar de spijkers of eender welk ander ophangingssysteem verwijderen. De kunstenaar verwijdert ook de spijkers van de voorstellingsfiche die naast zijn/haar werken is aangebracht.


B] Vertrouwelijke informatie

De volgende informatie wordt niet publiek gemaakt, maar enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.


Adres (woonplaats)


Adres (atelier)C] Informatie voor het publiek

De inlichtingen die u hieronder verschaft, worden gepubliceerd en gebruikt voor de diverse communicatiedragers voor dit evenement (visitekaartje, voorstellingsfiche, website, ... ).


(bijvoorbeeld Jean DUPONT of MAGRITTE of ...)Vistekaartje
cdv
Deze manier van voorstellen is puur informatief. Op dit kaartje vindt u de door u gekozen afbeelding en de door u verstrekte gegevens. De organisator kan verandering in de opstelling aanbrengen in functie van de vereisten.

Voorzijde

(Resolutie 300 dpi).

Achterzijde

Schrijf op het kaartje hieronder de informatie die u op uw visitekaartje wilt zien staan.

Voorstellingsfiche

Op de website van de tentoonstelling wordt voor elke kunstenaar of collectief een voorstellingsfiche aangemaakt. Diezelfde fiche zal tijdens de tentoonstelling naast uw werken worden aangebracht.

exemple cartelGeef de tekst op die u op die voorstellingsfiche wilt laten zetten (max. 350 tekens, spaties inbegrepen). Wij zorgen voor de Franse vertaling.

Informatie over de werken

Elke kunstenaar stelt maximall 3 werken tentoon.

Indien de kunstenaar een in situ creatie of een installatie voorstelt, zal voor de opbouw een afspraak ter plaatse worden gevraagd. Na die afspraak worden een opbouwschema en een inrichtingsplan aan de organisator voorgelegd. Als het niet mogelijk is om het eerste werk te realiseren, onderhandelt de organisator met de kunstenaar over een alternatief plan.

Gaat het om een driedimensionaal werk of een werk dat op de grond is geplaatst, dan moet de kunstenaar aangeven welke regelingen hij/zij zal treffen om het werk te beschermen. Indien het werk op de grond wordt geplaatst, moet de kunstenaar een verklaring ondertekenen waarin hij/zij de organisator ontslaat van enige aansprakelijkheid in geval van beschadiging van het werk en waarin hij/zij afziet van de tenlasteneming van het werk door de verzekering.In 300 dpiNuttige info voor de opbouw van de tentoonstelling


De organisator zorgt voor een tussenruimte van minstens 15 cm tussen elk werk dat aan de muur bevestigd wordt.  De toegewezen ruimte aan de artiesten is maximaal 6 meter lang. 

Als u echter om een bepaalde reden meer ruimte nodig hebt, kunt u dat aangeven in het veld "aanvullende informatie". De organisator behoudt zich echter het recht voor om niet in te gaan op specifieke vragen en om een minimale ruimte voor de 3 werken ter beschikking te stellen; bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om de gevraagde ruimte met de kunstenaar te bespreken.

Gaat het om een werk dat aan de muur bevestigd kan worden (bijvoorbeeld schilderij, foto enz.): 

cm

cm

Kg


Het is niet toegestaan om spots voor de werken aan te brengen aangezien de toegang tot elektriciteit zeer beperkt is. Elektriciteit zal enkel ter beschikking worden gesteld van kunstenaars voor wie dit essentieel is (projecties, video's,...). De organisatoren behouden zich het recht voor om geen elektriciteit ter beschikking te stellen. Neem bij twijfel of vragen contact op met de organisator.


Als U een extra kunstwerk wilt tonen click op "Kunstwerk toevoegen"

Als U geen kunstwerk wilt tonen, click op "Verzend het formulier"