Artiestennaam

Damien-Paul Gal

Techniek

Fotografie

Presentatie door de artiest

Als hij in het begin van de 20e eeuw was geboren, zou DPG beslist surrealist zijn geweest. In de jaren 60 had hij een activist kunnen zijn, zoals Jean-Jacques Lebel, die de happenings in het leven riep en met de avant-garde omging.

Maar als je het hem vraagt, zou hij zeker liever in New York geboren zijn in de jaren 70 en in pop-art-middens vertoefd hebben…

Deelnames aan de edities
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022