Artiestennaam

Filip Vandeputte

Techniek

Schilderij

Presentatie door de artiest

Het thema ‘TRACES’ is een momentopname waar mijn figuratieve en abstracte beeldvorming elkaar ontmoeten.
De figuratieve fragmenten komen uit mijn directe omgeving of zijn beeldsamples die via diverse media binnendringen in mijn persoonlijke leefwereld.
De abstracte onderdelen volgen het principe van tweedimensionale teken improvisaties: “Jazz Drawings”.

Website van de artiest
http://www.filipvandeputte.com
Deelnames aan de edities
2017, 2018
Filip Vandeputte