Artiestennaam

Javier Rébora-Torterolo

Techniek

Fotografie

Presentatie door de artiest

Zijn werk is een onophoudelijke zoektocht naar het beeld in het beeld. Hij baseert zich op een semiologische aanpak van de beeldtaal en de communicatie via het beeld. Dit concept van boodschappen uitgaand van het beeld vloeit voort uit een voornamelijk filosofische reflectie over de verscheidenheid van de semiotische benaderingen.

Website van de artiest
http://javierrebora.wix.com/paintings
Deelnames aan de editie
2015