Artiestennaam

Jimmy Ruf

Techniek

Plasticien

Presentatie door de artiest

Ik wil de ijdelheid van onze beschaving gestalte geven. Het concept wordt voor het eerst beschreven in een van de boeken van het Oude Testament: “Vanitas vanitatum omnia vanitas” – “IJdelheid der ijdelheden”, zegt Prediker. “IJdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!”. ‘Alles’ is hier het vertrekpunt van mijn overpeinzing. Als alles ijdelheid is en vergankelijk is, is elk levend wezen of elk voorwerp aan het concept onderworpen. Ik tracht deze onveranderlijke staat van eindigheid plastisch weer te geven.

Website van de artiest
http://www.archiraar.com
Deelnames aan de editie
2014