Artiestennaam

SteamKeupon

Techniek

Collage

Presentatie door de artiest

“Goede beelden vinden, die naast elkaar plaatsen, ze sorteren, ze schikken om een evenwicht, een harmonie te scheppen, die u uiteindelijk toespreekt en u misschien een verhaal vertelt, dat is mijn unieke artistieke benadering. ”

Website van de artiest
https://www.cutmyart.be/
Deelnames aan de edities
2019, 2020
SteamKeupon